ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
image

            เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้ปล่อยปลา จำนวน ๔๕ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ