ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และคณะ
image

            วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชุมพล  ชาญชนะโยธิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และคณะในโอกาสที่เข้าพบเพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องปทุมเมตต์ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ