ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดอบรม ฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ ผู้พิพากษาสมทบก่อนเข้ารับตำแหน่ง ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และจัดพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ ๙
image

            วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดอบรม ฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ ผู้พิพากษาสมทบก่อนเข้ารับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และจัดพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายรัฐธีย์  ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี นางอภิรดี  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เป็นผู้สังเกตุการณ์  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี ชั้นแอล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ