ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการศึกษาดูงานศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
image

            เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ณ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ