Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และคณะimage
image

            เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับนายสนชัย  ประสพมั่น อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และคณะ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ