Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖image
image

            วันนี้ (๙ มีนาคม ๒๕๖๖) ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับศาลจังหวัดธัญบุรี โดยได้รับการให้บริการจากศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ