Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑image
image

            ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา ชาญชิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางสาวสมนี สมไทยสกุล ผู้พิพากษาสมทบฯ นางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ