Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบกระเช้าของเยี่ยม ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีimage
image

            เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางจุติพร  ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสมปอง สุมโนทยาน  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลฯ มอบกระเช้าของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ นางสาวจิราภรณ์ กลั่นกรอง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่บ้าน


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ