Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและครอบครัวimage
image

            เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบเงินสวัสดิการให้แก่ นางลมัย คล้ายทอง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ซึ่งได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร  และนางสาวศิริวรรณ ยุทธเจริญ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องจากมารดาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ