Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบกระเช้าของเยี่ยม แก่ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีimage
image

              เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ และนางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ มอบกระเช้าของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายทวีพงษ์ วิธีจงเจริญ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ