ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

image เอกสารแนบ