Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสามีของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลตามภารกิจของเจ้าพนักงานตำรวจศาล
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

การขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม(CIOS)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน