Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๒๓ เข้าฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานศาลชั้นต้นimage
image

            เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยนายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับนายอำนาจ สิงห์สม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นายเลอภพอักขรา พรชัย เลขานุการศาลแรงงานภาค ๓ และนายธวัช บัวพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี  เข้าฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานศาลชั้นต้น ตามหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๒๓ โดยได้ศึกษาดูงานด้านงานคดี  งานธุรการทั่วไป งานด้านบุคคล และได้เข้าสังเกตการณ์การอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี  ในโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ