Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรีและคณะ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร “กีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์” COJ Athletics Day ๒๐๒๔ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีรับรางวัล นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

การขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม(CIOS)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน