ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

577 หมู่ 4 ถนน รังสิต - นครนายก

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

ปทุมธานี 12110โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2577 6152 - 57

โทรสาร  0 2577 6023

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social