Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีนำนักเรียนนายร้อยตำรวจเข้าศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีimage
image

            เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นางสาวโสภิตา สังข์ดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีและคณะ ซึ่งนำนักเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน รุ่นที่ ๒๗ จำนวน ๕ นาย จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการด้านยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องเกศการุณย์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ