Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานimage
image

            เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายณัฐพันธ์ กันธิยะ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ  นำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับการจราจร แผนเผชิญเหตุ การรายงานเหตุการณ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การประชาสัมพันธ์และการบริการ  การปรับปรุงบุคลิกภาพและตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และฟื้นฟูระเบียบวินัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณศาลจังหวัดธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ