Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image
image

image เอกสารแนบ