Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน เป็นรายบุคคลในตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงimage
image

image เอกสารแนบ